Professional Eyebrow Brush
Chưa thể đặt hàng
Trang điểm vùng mắt

Professional Eyebrow Brush

24145
69.000 VND
Cọ chải lông mày. Kích thước: 170 mm

Bảo quản: Tránh tiếp xúc với lửa. Lưu ý: Để xa tầm tay trẻ em.