Bỏ qua nội dung chính Bỏ qua menu chính Bỏ qua để tìm kiếm
0 Sản phẩm trong Giỏ hàng
  1. Oriflame Việt Nam
  2. Tin tức hoạt động
  3. Chuyên viên Huấn luyện làm đẹp cao cấp

Chuyên viên Huấn luyện làm đẹp cao cấp

Hãy trở thành Chuyên viên Huấn luyện làm đẹp cao cấp để có cơ hội sở hữu Makeup Station chỉ với 990.000đ

DANH SÁCH CHUYÊN VIÊN HUẤN LUYỆN LÀM ĐẸP CAO CẤP - C3/2015

STT Mã số 
TVV
Họ và tên

Thời gian
đạt
chuẩn

Chi

Nhánh

Mã số 
tuyến trên 
21%

Tên 
tuyến trên 

21%

Số lượng 
đạt chuẩn
1 2240180 PHAM THI HONG THAM Cat 3/2015 Danang 735477 Nguyen Dang Yen 1
2 2250823 ĐANG CONG LANH Cat 3/2015 Danang 68246 Dinh Thi Thuy Hong 7
3 2251311 NGUYEN THI PHUONG Cat 3/2015 Danang 68246 Dinh Thi Thuy Hong 7
4 2251476 HUYNH MINH TRANG Cat 3/2015 Danang 68246 Dinh Thi Thuy Hong 7
5 2251475 VO THI TUYET NHUNG Cat 3/2015 Danang 68246 Dinh Thi Thuy Hong 7
6 2251288 VAN BA BAO BINH Cat 3/2015 Danang 68246 Dinh Thi Thuy Hong 7
7 2251281 HO HANH QUYEN Cat 3/2015 Danang 68246 Dinh Thi Thuy Hong 7
8 2251282 PHUNG NHAT HUY Cat 3/2015 Danang 68246 Dinh Thi Thuy Hong 7
9 2242457 LE MY HAN Cat 3/2015 Cantho 482 Ngo Thi Banh 3
10 2249654 LUU THANH TUAN Cat 3/2015 Cantho 482 Ngo Thi Banh 3
11 2220963 MAI KIM THUY Cat 3/2015 Cantho 482 Ngo Thi Banh 3