Skip to main content Skip to main menu Skip to search

Tin tức hoạt động

Bạn đang tìm kiếm thông tin về Oriflame, thông cáo báo chí, hình ảnh để phục vụ cho các hoạt động PR? Bạn đã tìm đúng nơi

Việt Nam

Người phụ trách PR

Lê Thị Dương Hoài

PR Specialist

Tel: 08-3845 0452 (ext:403)

hoai.le@oriflame.com.vn

Tin tức hoạt động

Xem tất cả tin tức