Bỏ qua nội dung chính Bỏ qua menu chính Bỏ qua để tìm kiếm
0 Sản phẩm trong Giỏ hàng
 1. Oriflame Việt Nam
 2. Chăm sóc khách hàng
 3. Quy trình chấm dứt và thanh lý hợp đồng

Quy trình chấm dứt và thanh lý hợp đồng

 1. Hợp đồng sẽ chấm dứt trong các trường hợp sau:
  • Trong vòng 12 tháng liên tiếp, nếu Tư vấn viên không đặt mua sản phẩm thì Hợp đồng sẽ tự động chấm dứt mà không cần báo trước;
  • Tư vấn viên có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng bằng việc gửi thông báo bằng văn bản cho Công ty trước khi chấm dứt Hợp đồng này ít nhất là 10 ngày làm việc;
  • Khi Tư vấn viên vi phạm bất kỳ quy định nào của Hợp đồng, Kế hoạch trả thưởng, Quy tắc hoạt động hoặc các quy định của pháp luật hiện hành, Công ty có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng sau 10 ngày làm việc kể từ ngày thông báo cho Tư vấn viên bằng văn bản.
 2. Khi chấm dứt Hợp đồng vì bất cứ lý do gì, Các Bên sẽ được miễn trừ tất cả các nghĩa vụ thực hiện Hợp đồng trong tương lai, nhưng không bên nào được miễn trừ bất kỳ nghĩa vụ hoặc trách nhiệm nào đã phát sinh theo Hợp đồng vào hoặc trước ngày chấm dứt.
 3. Khi Hợp đồng chấm dứt, theo yêu cầu của Tư vấn viên, Công ty sẽ mua lại sản phẩm đã bán cho Tư vấn viên theo các điều kiện quy định tại Hợp đồng.
 4. Khi chấm dứt Hợp đồng vì bất cứ lý do gì, Công ty sẽ thanh toán cho Tư vấn viên trong vòng 15 ngày làm việc tất cả mọi khoản lợi ích bằng tiền mà Tư vấn viên được hưởng theo quy định của Chương trình trả thưởng.