Bỏ qua nội dung chính Bỏ qua menu chính Bỏ qua để tìm kiếm
0 Sản phẩm trong Giỏ hàng
 1. Oriflame Việt Nam
 2. Chăm sóc khách hàng
 3. Quy trình mua lại hàng hóa và hoàn lại tiền

Quy trình mua lại hàng hóa và hoàn lại tiền

1. Tư vấn viên có quyền trả lại Sản phẩm đã mua từ Công ty, bao gồm cả Sản phẩm được mua theo chương trình khuyến mại, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận Sản phẩm hoặc Tư vấn viên chấm dứt và thanh lý hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp với Oriflame.

Điều kiện:

- Sản phẩm còn nguyên niêm phong, bao bì
- Hóa đơn mua hàng còn thời hạn trong vòng 30 ngày kể từ ngày mua hàng
- Phiếu yêu cầu mua lại hàng hóa đã điền đầy đủ thông tin 
- Thỏa thuận chấm dứt hợp đồng BHĐC đã được ký giữa TVV và Oriflame trong trường hợp TVV chấm dứt và thanh lý hợp đồng BHĐC 

2. Sau khi nhận được yêu cầu mua lại Sản phẩm, Công ty sẽ mua lại các Sản phẩm được đó trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của Tư vấn viên.

Kiểm tra:

 • Ngày mua hàng: không quá 30 ngày kể từ ngày xuất hóa đơn, 
 • Thỏa thuận chấm dứt HĐ tham gia BHĐC đã được ký giữa TVV và Oriflame (trường hợp TVV chấm dứt và thanh lý hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp)
 • Kiểm tra tình trạng sản phẩm trả lại: còn nguyên niêm phong, bao bì
 • Phối hợp với Bộ phận kế toán tiến hành thủ tục hoàn lại tiền cho TVV, trả hàng về kho
 • Trả lời kết quả cho TVV
 • Thời gian tiếp nhận & xử lý yêu cầu: trong ngày
3. Khi mua lại Sản phẩm, Công ty sẽ:
 • Hoàn lại tổng số tiền mà Tư vấn viên đã trả để nhận được Sản phẩm đó nếu không có căn cứ để khấu trừ theo quy định tại mục (ii) dưới đây.
 • Hoàn lại tổng số tiền sau khi đã trừ đi các chi phí quản lý, tái lưu kho và chi phí hành chính khác nhưng không thấp hơn 90% khoản tiền mà Tư vấn viên đã trả để nhận được Sản phẩm đó.
 • Khi hoàn lại tiền cho Tư vấn viên theo quy định tại điểm 3 nêu trên, Công ty có quyền khấu trừ trực tiếp tiền hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác mà Tư vấn viên đã hưởng từ việc mua số Sản phẩm được trả lại. Công ty có quyền thu lại từ Tư vấn viên tiền hoa hồng, tiền thưởng và lợi ích kinh tế khác đã nhận liên quan đến số Sản phẩm bị trả lại theo quy định tại Điều này.