Skip to main content Skip to main menu Skip to search

Quy trình giao hàng

A. QUY TRÌNH GIAO HÀNG TẠI KHO CHI NHÁNH 

1. Tư vấn viên (TVV) đặt hàng & thanh toán online/chuyển khoản / thanh toán trực tiếp tại quầy Dịch vụ khách hàng (SA)
Liên hệ quầy giao hàng tại kho Chi Nhánh:
-  Trình Biên nhận thanh toán hoặc điền thông tin vào “Phiếu nhận hàng đã thanh toán online” 
-  Trình thẻ hình/CMND cho nhân viên giao hàng tại quầy (chủ thẻ hình/chủ CMND = người nhận hàng)
- Trường hợp người nhận hàng không thể xuất trình thẻ hình/CMND, cung cấp bằng chứng đã thanh toán cho các đơn hàng cần nhận

2. Quầy giao hàng (Kho CN)
- Kiểm tra thẻ hình/CMND của người nhận hàng so với thông tin trên Phiếu nhận hàng
- Kiểm tra Orisales xem đơn đã được thanh toán chưa 
 • Nếu chưa thanh toán:
  - Hướng dẫn TVV liên hệ quầy Dịch vụ Khách hàng (SA) để thanh toán, sau đó quay lại nhận hàng
  - Quầy SA nhập tiền thanh toán đơn hàng (thanh toán trực tiếp/chuyển khoản ngân hàng)
  - Quầy SA in Biên nhận thanh toán cho TVV
 • Nếu đã thanh toán: 
  - Kiểm tra xem đơn đã được in & giao trước đó chưa. 
  - Nếu chưa in: In đơn & giao hàng cho TVV, lấy chữ ký nhận của TVV
  - Nếu đã in: trả lời TVV

3. Ký tên, nhận hàng & ra về

B. QUY TRÌNH GIAO HÀNG TẠI NHÀ

 Đặt hàng online

1. Đối với đơn hàng COD: TVV chờ bưu tá giao hàng và thu tiền tại nhà trong vòng 1-2 ngày kể từ ngày đặt hàng

 • Bộ phân kho in đơn ngay khi TVV đặt hàng, nhặt hàng, đóng gói và bàn giao cho nhà vận chuyển
 • Đơn vị vận chuyển giao hàng đồng kiểm với TVV, thu tiền đơn hàng Thanh toán tiền COD cho Oriflame 1 ngày sau khi giao phát thành công hoặc hoàn trả hàng sau 3 ngày không giao phát được
 • Quầy SA nhập tiền thanh toán đơn hàng (Nhà vận chuyển thanh toán đơn COD sau khi giao phát)

2. Đối với đơn Postal/SPO/PUP: TVV thanh toán đơn (online/chuyển khoản/thanh toán trực tiếp tại quầy SA) trong vòng 8 ngày kể từ ngày đặt hàng. Chờ nhận hàng tại nhà/SPO/PUP trong vòng 3-5 ngày làm việc tiếp theo tính từ ngày công ty nhận được tiền thanh toán.

 • Bộ phận kho chỉ in đơn đã thanh toán, nhặt hàng, đóng gói và bàn giao cho nhà vận chuyển
 • Đơn vị vận chuyển giao hàng đồng kiểm với TVV Hoàn trả hàng sau 7 ngày không giao phát được
 • Quầy SA nhập tiền thanh toán đơn hàng (TVV thanh toán trực tiếp hoặc chuyển khoản cho đơn Postal/SPO/PUP)