Bỏ qua nội dung chính Bỏ qua menu chính Bỏ qua để tìm kiếm
0 Sản phẩm trong Giỏ hàng

Quy trình giao hàng

A. QUY TRÌNH GIAO HÀNG TẠI KHO CHI NHÁNH 

1. Tư vấn viên (TVV) đặt hàng & thanh toán online/chuyển khoản / thanh toán trực tiếp tại quầy Dịch vụ khách hàng (SA)
Liên hệ quầy giao hàng tại kho Chi Nhánh:
-  Trình Biên nhận thanh toán hoặc điền thông tin vào “Phiếu nhận hàng đã thanh toán online” 
-  Trình thẻ hình/CMND cho nhân viên giao hàng tại quầy (chủ thẻ hình/chủ CMND = người nhận hàng)
- Trường hợp người nhận hàng không thể xuất trình thẻ hình/CMND, cung cấp bằng chứng đã thanh toán cho các đơn hàng cần nhận

2. Quầy giao hàng (Kho CN)
- Kiểm tra thẻ hình/CMND của người nhận hàng so với thông tin trên Phiếu nhận hàng
- Kiểm tra Orisales xem đơn đã được thanh toán chưa 
 • Nếu chưa thanh toán:
  - Hướng dẫn TVV liên hệ quầy Dịch vụ Khách hàng (SA) để thanh toán, sau đó quay lại nhận hàng
  - Quầy SA nhập tiền thanh toán đơn hàng (thanh toán trực tiếp/chuyển khoản ngân hàng)
  - Quầy SA in Biên nhận thanh toán cho TVV
 • Nếu đã thanh toán: 
  - Kiểm tra xem đơn đã được in & giao trước đó chưa. 
  - Nếu chưa in: In đơn & giao hàng cho TVV, lấy chữ ký nhận của TVV
  - Nếu đã in: trả lời TVV

3. Ký tên, nhận hàng & ra về

B. QUY TRÌNH GIAO HÀNG TẠI NHÀ

 Đặt hàng online

1. Đối với đơn hàng COD: TVV chờ bưu tá giao hàng và thu tiền tại nhà trong vòng 1-2 ngày kể từ ngày đặt hàng

 • Bộ phân kho in đơn ngay khi TVV đặt hàng, nhặt hàng, đóng gói và bàn giao cho nhà vận chuyển
 • Đơn vị vận chuyển giao hàng đồng kiểm với TVV, thu tiền đơn hàng Thanh toán tiền COD cho Oriflame 1 ngày sau khi giao phát thành công hoặc hoàn trả hàng sau 3 ngày không giao phát được
 • Quầy SA nhập tiền thanh toán đơn hàng (Nhà vận chuyển thanh toán đơn COD sau khi giao phát)

2. Đối với đơn Postal/SPO/PUP: TVV thanh toán đơn (online/chuyển khoản/thanh toán trực tiếp tại quầy SA) trong vòng 8 ngày kể từ ngày đặt hàng. Chờ nhận hàng tại nhà/SPO/PUP trong vòng 3-5 ngày làm việc tiếp theo tính từ ngày công ty nhận được tiền thanh toán.

 • Bộ phận kho chỉ in đơn đã thanh toán, nhặt hàng, đóng gói và bàn giao cho nhà vận chuyển
 • Đơn vị vận chuyển giao hàng đồng kiểm với TVV Hoàn trả hàng sau 7 ngày không giao phát được
 • Quầy SA nhập tiền thanh toán đơn hàng (TVV thanh toán trực tiếp hoặc chuyển khoản cho đơn Postal/SPO/PUP)