Bỏ qua nội dung chính Bỏ qua menu chính Bỏ qua để tìm kiếm
0 Sản phẩm trong Giỏ hàng

Quy trình đặt hàng

A. ĐỐI VỚI ĐƠN HÀNG ONLINE (Đặt hàng online và thanh toán online/chuyển khoản/thanh toán trực tiếp tại chi nhánh)

1. Tư vấn viên (TVV) liên hệ quầy giao hàng tại kho Chi Nhánh:
- Trình Thẻ Thành Viên cho nhân viên giao hàng tại chi nhánh (kho chi nhánh)
- Trình biên nhận thanh toán hoặc cung cấp bằng chứng đã thanh toán cho đơn hàng (nếu có)

2. Kiểm tra nhanh:
Quầy giao hàng (kho Chi Nhánh) kiểm tra Thẻ Thành Viên của TVV so với thông tin TVV trên đơn hàng, kiểm tra tình trạng thanh toán của đơn hàng trên hệ thống

Nếu đơn hàng đã thanh toán: xử lý giao hàng cho TVV, ghi nhận ngày giờ giao hàng vào hệ thống, lấy chữ ký nhận của TVV

Nếu đơn hàng chưa thanh toán: Quầy giao hàng hướng dẫn TVV liên hệ quầy Dịch vụ khách hàng (SA) để thanh toán hoặc kiểm tra lại giao dịch thanh toán bị lỗi, sau đó quay lại nhận hàng.

  • Quầy SA nhận tiền thanh toán đơn hàng (thanh toán trực tiếp hoặc chuyển khoản qua ngân hàng), in Biên Nhận thanh toán, hướng dẫn TVV liên hệ Quầy Giao Hàng

  • Kiểm tra giao dịch thanh toán lỗi của TVV, hỗ trợ khiếu nại với ngân hàng, với Onepay (đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến), hướng dẫn TVV liên hệ Quầy Giao Hàng sau khi giao dịch thanh toán được xác nhận thành công

3. TVV ký tên, nhận hàng và ra về

B. ĐỐI VỚI DỊCH VỤ NHẬN HÀNG TẠI NHÀ COD

1. TVV đặt hàng online
- Chờ bưu tá giao hàng và thu tiền tại nhà trong vòng 1-2 ngày làm việc kể từ ngày đặt hàng

2. Oriflame in đơn hàng, nhặt hàng, đóng gói và bàn giao kiện hàng cho công ty vận chuyển, lập phiếu yêu cầu thu hộ

3. Công ty vận chuyển giao hàng, đồng kiểm hàng hóa với người nhận
- Lấy chữ ký nhận, thu tiền đơn hàng COD
- Thanh toán tiền đơn hàng cho Oriflame 1 ngày sau khi giao phát thành công hoặc hoàn trả hàng sau 3 ngày không giao phát được

C. ĐỐI VỚI DỊCH VỤ NHẬN HÀNG TẠI NHÀ POSTAL/SPO/PUP

1. TVV đặt hàng online và thanh toán online/chuyển khoản/thanh toán trực tiếp tại chi nhánh
- TVV chờ nhận hàng tại nhà/SPO/PUP trong vòng 3-5 ngày làm việc kể từ ngày đơn hàng được thanh toán thành công

2. Oriflame chỉ in đơn hàng đã thanh toán, nhặt hàng, đóng gói và bàn giao kiện hàng cho công ty vận chuyển

 
3. Công ty vận chuyển giao hàng, đồng kiểm hàng hóa với người nhận
- Lấy chữ ký nhận, thu tiền đơn hàng COD
- Thanh toán tiền đơn hàng cho Oriflame 1 ngày sau khi giao phát thành công hoặc hoàn trả hàng sau 3 ngày không giao phát được