Bỏ qua nội dung chính Bỏ qua menu chính Bỏ qua để tìm kiếm
0 Sản phẩm trong Giỏ hàng
  1. Oriflame Việt Nam
  2. Chăm sóc khách hàng
  3. Quy trình cấp thẻ thành viên

Quy trình cấp thẻ thành viên

*Sau khi đăng ký mã số tư vấn viên trực tuyến thành công và hoàn tất “Chương trình đào tạo bán hàng đa cấp” tại công ty, TVV có thể nộp 1 tấm hình 3x4 về chi nhánh Oriflame gần nhất cùng với Hồ sơ đăng ký tư vấn viên (gồm: Hợp Đồng Tham Gia Bán Hàng Đa Cấp, bản sao CMND/căn cước, Giấy cam kết đã được đào tạo bán hàng đa cấp).

*Thẻ Thành Viên chỉ được cấp cho Tư vấn viên khi Hồ sơ đăng ký tư vấn viên nộp tại công ty được kiểm tra là hợp lệ và mã số tư vấn viên được kích hoạt chính thức bởi bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng (SA).

*Thời gian nhận thẻ: ngay khi mã số tư vấn viên được kích hoạt xong (1 phút)

* Thẻ thành viên được cấp miễn phí cho TVV

* Trường hợp mất thẻ, vui lòng liên hệ Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng để làm lại thẻ.

Quy định đối với người sử dụng thẻ:

  1. Thẻ Thành Viên chỉ dành cho chủ sở hữu có tên trên thẻ, không được cho người khác sử dụng
  2. Người sử dụng thẻ phải xuất trình thẻ trước khi giới thiệu hàng hóa hoặc tiếp thị bán hàng đa cấp
  3. Người sử dụng thẻ thực hiện bán hàng đa cấp phải tuân thủ các quy tắc hoạt động, chương trình trả thưởng tại website www.vn.oriflame.com
  4. Thẻ Thành Viên thuộc tài sản của công ty TNHH Mỹ Phẩm Thường Xuân và không được chuyển nhượng. Người sử dụng thẻ có trách nhiệm hoàn trả thẻ cho công ty khi chấm dứt hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp