Bỏ qua nội dung chính Bỏ qua menu chính Bỏ qua để tìm kiếm
0 Sản phẩm trong Giỏ hàng
  1. Oriflame Việt Nam
  2. Chăm sóc khách hàng
  3. Quy trình ký kết Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp (Tư vấn viên)

Quy trình ký kết Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp (Tư vấn viên)

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ TƯ VẤN VIÊN (TVV) MỚI

1. TVV (*) đăng ký trực tuyến trên web công ty

2. Hệ thống gửi thư chào mừng, thông báo Mã số TVV, password đăng nhập cho TVV đăng ký thành công

3. TVV đăng ký học và hoàn thành chương trình đào tạo bán hàng đa cấp tại công ty theo quy định

4. TVV nộp hồ sơ đăng ký tại quầy SA (HĐ tham gia bán hàng đa cấp, CMND/căn cước copy, giấy cam kết đã được đào tạo bán hàng đa cấp, hình 3x4) để kích hoạt Mã số TVV

5. Phòng Dịch vụ khách hàng (SA) kiểm tra để đảm bảo:

  • Hồ sơ được điền thông tin và ký tên đầy đủ (HĐTGBHĐC, CMND, Giấy cam kết…, hình 3x4)
  • TVV đã hoàn thành chương trình đào tạo bán hàng đa cấp theo quy định
  • Thông tin TVV đã đăng ký trực tuyến trùng khớp so với hồ sơ đăng ký nộp tại quầy.

 Nếu hợp lệ, SA kích hoạt Mã số TVV, cấp Thẻ thành viên. Nếu không hợp lệ, SA trả hồ sơ để TVV điều chỉnh và nộp lại hồ sơ

6. TVV có thể đặt đơn hàng đầu tiên hoặc đăng ký cho TVV mới dưới sự bảo trợ của mình.