Video hướng dẫn: 3 "thủ thuật" giúp lớp trang điểm giữ bền màu

Bạn có thể giúp lớp trang điểm giữ bền màu hơn rất nhiều chỉ bằng một vài thay đổi nhỏ trong quy trình trang điểm. Bên dưới là ba "thủ thuật" từ các chuyên gia!

Bài viết từ: Hình ảnh từ: John Buddee Làm tóc & Trang điểm: Åsa Östergren