Quy Trình Ký Kết Hợp Đồng Tham Gia Bán Hàng Đa Cấp

 1. Để trở thành Tư vấn viên và tham gia mạng lưới bán hàng của Công ty, người muốn tham gia phải ký kết Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp với Công ty dưới sự bảo trợ của một Tư vấn viên đang hoạt động.
 2. Quy trình ký kết Hợp đồng như sau:

Bước 1: Đăng ký Hợp Đồng Tham Gia Bán Hàng Đa Cấp (“Hợp Đồng”)

Người đăng ký xem mẫu Hợp đồng tại website của Công ty và điền đầy đủ thông tin của mình trên website của Công ty: https://vn.oriflame.com/ Tại mục đăng ký Hợp đồng để Công ty khởi tạo một mã số cho Người đăng ký

 

Bước 2: Nộp hồ sơ

Sau khi đăng ký đầy đủ thông tin trên website, Người đăng ký muốn trở thành Tư vấn viên sẽ nộp bộ hồ sơ đăng đăng ký tham gia bán hàng đa cấp cho Công ty qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại văn phòng của Công ty. Hồ sơ bao gồm:

 • 01 Bản sao công chứng Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân còn giá trị (trong trường hợp thông tin trên các giấy tờ này bị mờ thì chuẩn bị thêm giấy tờ liên quan chứng minh được các thông tin trên chứng minh nhân dân);
 • Hợp Đồng Tham Gia Bán Hàng Đa Cấp có đầy đủ thông tin và chữ ký của Người Đăng Ký;

  Người Đăng Ký có trách nhiệm điền đầy đủ và đảm bảo tính xác thực những thông tin cá nhân và của mình trên Hợp Đồng Tham Gia Bán Hàng Đa Cấp.

   

  Bước 3. Xem xét, phê duyệt Hợp Đồng và kích hoạt mã số Người đăng ký

  Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được bộ hồ sơ đăng ký tham gia bán hàng đa cấp, Công ty sẽ kiểm tra việc trùng mã số Tư vấn viên và tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ của Người Đăng Ký. Đồng thời, Công ty sẽ liên hệ qua điện thoại hoặc email để kiểm tra và xác nhận người có thông tin trên Hợp Đồng Tham Gia Bán Hàng Đa Cấp đúng là người nộp hồ sơ và ký Hợp Đồng Tham Gia Bán Hàng Đa Cấp (kiểm chứng các thông tin đã được cung cấp kèm theo Hợp Đồng).

 • Trường hợp hồ sơ không hợp lệ hoặc thông tin trên Hợp Đồng không phù hợp với kết quả xác minh Người đăng ký, Công ty sẽ thông báo về việc từ chối ký kết Hợp Đồng Tham Gia Bán Hàng Đa Cấp cho người nộp hồ sơ;
 • Trường hợp hồ sơ đăng ký đã cung cấp đầy đủ thông tin, hợp lệ và kết quả xác minh phù hợp, Công ty sẽ ký Hợp đồng, ghi nhận Mã Số đã khởi tạo của Người đăng ký chính là mã số Tư vấn viên, ngày tháng ký Hợp Đồng, và lưu trữ hồ sơ của Tư vấn viên;
 • Một bản Hợp Đồng sẽ được giao cho Tư vấn viên trực tiếp tại văn phòng của Công ty hoặc gửi qua đường bưu điện.