Quy Trình Đặt Sản Phẩm, Thanh Toán Và Giao Nhận Sản Phẩm

 1. Đặt hàng Trực Tiếp

  Bước 1. Đặt hàng

  Tư vấn viên phải xuất trình Thẻ Thành viên khi đặt hàng trực tiếp tại quầy giao dịch ở trụ sở chinh hoặc chi nhánh của Công ty và kê khai đầy đủ thông tin cần thiết trong đơn đặt hàng.

   

  Bước 2. Xác minh thông tin Tư vấn viên và kiểm tra đơn hàng

  Công ty sẽ xác minh thông tin Tư vấn viên thông qua Thẻ Thành viên được Tư vấn viên xuất trình, sau đó sẽ kiểm tra chi tiết thông tin ghi trong đơn hàng gồm:

  • Mã số Tư vấn viên mua hàng
  • Ngày đặt hàng
  • Người nhận hàng và số điện thoại liên lạc
  • Địa chỉ nhận hàng/giao hàng
  • Tên hàng, mã hàng & số lượng

   Nếu các thông tin trên không đầy đủ và chính xác, đơn hàng có thể sẽ bị trì hoãn hoặc không được xử lý.

    

   Bước 3. Thanh toán và giao/nhận hàng

   Sau khi xác minh, đảm bảo Tư vấn viên được quyền mua hàng, Công ty sẽ tiến hành nhập dữ liệu trên hệ thống và thông báo cho Tư vấn viên số tiền cần phải thanh toán. Tư vấn viên có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc qua thẻ ngân hàng.

    

   Sau khi nhận được khoản thanh toán, Công ty sẽ xuất biên nhận thanh toán, đồng thời xuất hóa đơn cho đơn hàng, giao hàng và liên 2 của hóa đơn cho Tư vấn viên sau khi kiểm tra các thông tin trên phiếu nhận hàng là đầy đủ và chính xác.

    

 2. Đặt hàng trực tuyến

 

Bước 1. Đặt hàng

Tư vấn viên có thể đặt hàng với Công ty thông qua tài khoản của Tư vấn viên tại trang https://vn.oriflame.com/.

 

Bước 2. Chọn phương thức giao hàng và phương thức thanh toán trên trang đặt hang trực tuyến

Sau khi lựa chọn các sản phẩm, Tư vấn viện sẽ chọn hình thức giao nhận hàng tại trụ sở chính của Công ty hoặc giao hàng tại địa chỉ mà Tư vấn viên đăng ký trên trang đặt hàng trực tuyến của Công ty.

Trong trường hợp lựa chọn hình thức giao hàng tại trụ sở chính của Công ty, Tư vấn viên sẽ lựa chọn hình thức thanh toán trực tuyến bằng thẻ ngân hàng hoặc thanh toán chuyển khoản vào tài khoản của Công ty hoặc thanh toán trực tiếp tại quầy giao dịch ở trụ sở chính hoặc chi nhánh của Công ty .

Trường hợp lựa chọn hình thức giao hàng tại nhà, Tư vấn viên Tư vấn viên sẽ lựa chọn hình thức thanh toán trực tuyến bằng thẻ ngân hàng hoặc thanh toán chuyển khoản vào tài khoản của Công ty hoặc thanh toán trực tiếp tại địa chỉ giao hàng mà Tư vấn viên đăng ký.

 

Bước 3. Thanh toán

Trong thời hạn 08 (tám) ngày làm việc kể từ ngày đặt hàng, Tư vấn viên có nghĩa vụ Thanh toán đơn hàng đã mua cho Công ty trừ trường hợp lựa chọn phương thức giao hàng và thanh toán tại địa chỉ mà Tư vấn viên đăng ký.

 

Bước 4. Xác minh thông tin Tư vấn viên và kiểm tra đơn hàng

Công ty sẽ xác minh thông tin Tư vấn viên thông qua việc đăng nhập vào Tài khoản Tư vấn viên trên website. Sau khi xác minh được chính xác thông tin Tư vấn viên thì Công ty sẽ kiểm tra chi tiết thông tin ghi trong đơn hàng gồm:

 • Mã số Tư vấn viên mua hàng
 • Ngày đặt hàng
 • Người nhận hàng và số điện thoại liên lạc
 • Địa chỉ nhận hàng/giao hàng
 • Tên hàng, mã hàng & số lượng
 • Tình trạng thanh toán

 

Nếu các thông tin trên không đầy đủ và chính xác, đơn hàng có thể sẽ bị trì hoãn hoặc không được xử lý

 

Bước 5. Giao - Nhận hàng hóa

Trường hợp lựa chọn phương thức giao hàng tại trụ sở Công ty.

Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày Tư vấn viên thanh toán đầy đủ theo đơn hàng đã đăng ký (trừ trường hợp lựa chọn hình thức thanh toán tại nhà) Tư vấn viên phải đến trụ sở hoặc chi nhánh của Công ty xuất trình thẻ Thành viên để nhận hàng. Công ty sẽ kiểm tra đối chiếu thông tin của Tư vấn viên và thông tin đơn hàng sau đó tiến hành giao hàng kèm liên 2 của hóa đơn, liên còn lại được Tư vấn viên ký nhận và lưu giữ tại trụ sở của Công ty.

Trường hợp lựa chọn phương thức giao hàng tại địa chỉ mà Tư vấn viên đăng ký.

Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày Tư vấn viên thanh toán đầy đủ theo đơn hàng đã đăng ký (trừ trường hợp lựa chọn hình thức thanh toán tại địa chỉ mà Tư vấn viên đăng ký), và 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày đặt hàng đối với trường hợp lựa chọn hình thức thanh toán tại nhà,  đơn vị vận chuyển hàng hóa do Công ty thuê sẽ thực hiện giao hàng hóa kèm theo liên 2 của hóa đơn đến địa chỉ mà Tư vấn viên đã đăng ký. Tư vấn viên thực hiện thanh toán đơn hàng trong trường hợp đăng ký thanh toán tại địa chỉ mà mình đã đăng ký. Công ty sẽ lưu giữ chứng từ giao nhận hàng có chữ ký của người nhận hàng để xác nhận thời điểm nhận hàng của Tư vấn viên.

Trong thời hạn nói trên, nếu hàng hóa không được giao tới địa chỉ Tư vấn viên đã đăng ký hoặc Tư vấn viên không nhận hàng từ Công ty, Công ty sẽ thực hiện hủy giao dịch và trả lại toàn bộ số tiền đã mua hàng cho Tư vấn viên hoặc thực hiện việc cấn trừ thanh toán cho đơn hàng mới tùy theo yêu cầu của Tư vấn viên.