Các chương trình khuyến mại của doanh nghiệp

Danh Mục Các Chương Trình Khuyến Mãi Tháng 11/2019

STT

TÊN CHƯƠNG TRÌNH

THỜI GIAN KHUYẾN MẠI

KÝ HIỆU FILE

1

Một số giảm giá trên Catalogue 11 năm 2019

01/11/2019 – 30/11/2019

1 CAT 112019TONG HOP

2

Chương trình khuyến mại dành cho Tư vấn viên tái hoạt động

01/11/2019 – 30/11/2019

2 REACT C11 2019TONG HOP

3

Chương trình khuyến mại dành cho dịch vụ giao hàng tận nhà tháng 11 năm 2019

01/11/2019 – 30/11/2019

3 SP C11 2019TONG HOP

4

Chương trình khuyến mại dành cho Tư vấn viên

01/11/2019 – 30/11/2019

4 ACT C11 2019TONG HOP

5

Khách hàng thân thiết Wellness

01/11/2019 – 30/11/2019

5 TT WELLNESS C11 2019TONG HOP

6

Chương trình khuyến mại dành cho dịch vụ mua hàng trực tuyến tháng 11 năm 2019

15/11/2019 – 30/11/2019

6 OB C11 2019TONG HOP