Các chương trình khuyến mại của doanh nghiệp

Thông tin khuyến mãi áp dụng trong kỳ catalogue tháng 2/2019

Số ký hiệu chương trình Tên
chương trình
Hình thức khuyến mại Thời gian khuyến mại Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng hưởng khuyến mại) Ngày chạy chương trình
CAT 2-2019 Một số giảm giá trên Catalogue 2 năm 2019 Giảm giá trực tiếp trên sản phẩm 26/01/2019 – 28/02/2019 Khách hàng của công ty (Tư vấn viên) và Người tiêu dùng 26/01/2019
SP C2-2019 Chương trình khuyến mại dành cho dịch vu giao hàng tận nhà tháng 2 năm 2019 Giảm giá trực tiếp trên hóa đơn mua hàng nếu Tư vấn viên đủ điều kiện nhận khuyến mãi. 26/01/2019 – 28/02/2019 Tất cả các Tư vấn viên có hóa đơn mua hàng thỏa điều kiện đưa ra. 26/01/2019
PROS C2-2019 Chương trình khuyến mại dành cho Tư vấn viên mới T2/2019 Được mua hàng với giá ưu đãi khi Tư vấn viên mua hàng có hóa đơn đúng theo quy định. 26/01/2019 – 28/02/2019 Các Tư vấn viên mới gia nhập trong thời gian từ 26/01/2019-28/02/2019, đặt đơn hàng trong khoảng thời gian này 26/01/2019
REC C2-2019 Chương trình chào mừng khách hàng mới tháng 2/ 2019 Được mua hàng với giá ưu đãi khi Tư vấn viên mua hàng có hóa đơn đúng theo quy định. 26/01/2019 – 28/02/2019 Tất cả các Tư vấn viên có hóa đơn mua hàng thỏa điều kiện đưa ra. 26/01/2019
SK PRO C2-2019 Trọn bộ chăm sóc da mặt với máy rửa mặt SkinPro Giảm giá trực tiếp trên hóa đơn mua hàng nếu Tư vấn viên đủ điều kiện nhận khuyến mãi. 26/01/2019 – 28/02/2019 Tất cả các Tư vấn viên có hóa đơn mua hàng thỏa điều kiện đưa ra. 26/01/2019
VT C2-2019 Hộp quà Valentine Được mua hàng với giá ưu đãi khi Tư vấn viên mua hàng có hóa đơn đúng theo quy định. 26/01/2019 – 28/02/2019 Các Tư vấn viên mới gia nhập trong thời gian từ 26/01/2019-28/02/2019, đặt đơn hàng trong khoảng thời gian này 26/01/2019