Các chương trình khuyến mại của doanh nghiệp

Danh Mục Các Chương Trình Khuyến Mãi Tháng 9/2019

STT

TÊN CHƯƠNG TRÌNH

THỜI GIAN KHUYẾN MẠI

FILE ĐÍNH KÈM

1

Một số giảm giá trên Catalogue 9 năm 2019

01/09/2019 – 30/09/2019

 1_CAT 9 TONG HOP

2

Chương trình Khuyến mại đặc biệt T9/2019

01/09/2019 – 30/09/2019

2_SUPER BC C9-2019 TONG HOP 

3

Chương trình khuyến mại dành cho Tư vấn viên

01/09/2019 – 30/09/2019

3_ACT C9 TONG HOP 

4

Chương trình khuyến mại dành cho Tư vấn viên mới T9/2019

01/09/2019 – 30/09/2019

 4_PROS C9 TONG HOP

5

Chương trình khuyến mại dành cho dịch vu giao hàng tận nhà tháng 9 năm 2019

01/09/2019 – 30/09/2019

 5_SP C9 TONG HOP

6

Chương trình khuyến mại nhân dịp lễ Quốc khánh

01/09/2019 – 09/09/2019

 6_HOL C9 TONG HOP

7

Chương trình khuyến mại dành cho dịch vụ mua hàng trực tuyến tháng 9 năm 2019

15/09/2019 - 30/09/2019

 C9 OB_TONGHOP